Welkom op de website van Accept

praktijk voor eerstelijnspsychologische-, psychotherapeutische- en psychiatrische  gezondheidszorg voor volwassenen.

Deze site blijft in ontwikkeling, zoals iedereen bij ons, geduld en begrip is dus geboden.

In de praktijk zijn werkzaam:

de Heer Drs B.G. Schenk, psycholoog-psychotherapeut BIG Gezondheidszorgpsycholoog BIG

de Heer Drs W.L. Blok, psycholoog-psychotherapeut BIG Gezondheidszorgpsycholoog BIG, klinisch-psycholoog BIG

de Heer Drs W.J. Arnoldussen*, psychiater-psychotherapeut BIG.

Mevrouw Drs R. Colon-van Roosmalen, 1e lijnspsycholoog NIP / Gezondheidszorgpsycholoog BIG.

de Heer J.P. Dirkx, verpleegkundig specialist GGZ / BIG.

*de Heer Arnoldussen is tevens beschikbaar voor medicatie controle/ -advies en, net als de anderen, voor consultatie.

Behandeling in de generalistische basis-ggz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Behandeling in de gespecialiseerde ggz

Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn.

Setting:

  • Individueel
  • Partnerrelatie
  • Gezin
  • Groep

Methodieken:

  • Rogeriaans
  • Steunend-structurerend
  • Systeemtheoretisch
  • (Cognitieve) gedragstherapie
  • Emdr

Aanmeldingsprocedure

Telefonisch of door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier door de cliënt zelf,  een schriftelijke verwijzing van de huisarts is nodig.

Er volgen twee tot vier afspraken voor onderzoeksgesprekken, bij psychotherapie gecombineerd met een proefsessie, waarna u beslist of u op basis van de verkregen informatie wilt starten met de behandeling.

Wachttijd

Na aanmelding wordt er binnen twee tot drie weken een eerste gesprek gepland. De wachttijd, voordat de eigenlijke behandeling begint, is afhankelijk van diverse factoren zoals de setting, de voorkeurtijden van de cliënt en de beschikbaarheid van de therapeut, meestal kan men meteen beginnen.

Vergoeding        

Uitgebreide informatie over de vergoeding van de kosten van uw behandeling en de eigen bijdrage vindt u hier.

Informatie

Mevrouw W. Custers is als zorgcoördinator werkzaam op het secretariaat van de praktijk en onderhoudt de contacten tussen cliënten en hulpverleners en tussen verwijzers/huisartsen en hulpverleners. Zij vervult een centrale rol bij de intake, matching van cliënt en hulpverlener en bewaakt gemaakte afspraken. Zij is beschikbaar voor het geven van uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure, over de financiële aspecten e.d. en voor het maken van de afspraken.

Telefoon: 0495 450111.  (Voor afspraken tussen 09.00 – 12.00 uur)

Fax: 0495 450115

E-mail adres: accept@xs4all.nl

Postadres: Postbus 26 6000 AA Weert.

Praktijkadres: Biest 12, 6001 AR, Weert.
Betaald parkeren in de buurt

Meldt u zich voor uw eerste contact s.v.p. niet via de deurbel, maar maak eerst een afspraak via de telefoon of het aanmeldingsformulier.